Указателни табели пътни знаци

Публикуван: 05.08.2019

Д11 "Начало на населено място" Използва се за сигнализиране на мястото, от което започват да важат правилата за движение в населено място и селищно образувание. Използва се за сигнализиране на пътен участък с нестабилизирана повърхност на настилката, която създава опасност от изхвърляне на малки камъни от колелата на пътните превозни средства.

А3 "Последователни опасни завои, първият от които е надясно".

Ж21 "Номер на пътя по международната класификация". Над 8 места и ремарке до кг. Д11 "Начало на населено място". Д3 "Указател за предварително престрояване". Д14 "Край на зоната на действие на изобразения пътен знак" Използва се за сигнализиране на изходите на зоната, на чиято територия е валидно действието на изобразения пътен знак за въвеждане на специална забрана, задължение или предписание.

Д17 "Пешеходна пътека".

Използва се за указване на номера на републиканските пътища. Д25 "За използването на пътя се изисква платена винетна такса"? Той има формата на символа на знака указателни табели пътни знаци е оцветен с бели и червени напречни ивици. В8 "Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди".

Поставя се в началото на пътен участък, преминаващ през планински проход, или при снеговалеж. Т14 "При сняг и зимни условия" Поставя се под пътен знак. Т17 "Табела с текст".

Т10 "Време на действие на пътния знак". Поставя се след кръстовище, пътен възел или населено място и селищно образувание.
  • Т9 "Стрелка" Използва се на пътища с две и повече пътни ленти за движение в една посока.
  • За работни дни се считат дните от понеделник до петък вкл.

Пътни знаци група ‘А’

Е7 "Бензиностанция" Използва се за сигнализиране на обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани със съответните символи. А20 "Велосипедисти" Използва се за сигнализиране на пътен участък, в който велосипедисти навлизат или пресичат платното за движение.

Д13 "Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак". Ж19 "Препоръчителна скорост". Задължително се използват за очертаване края на платното за движение на всички пътища извън населените места и селищните образувания и на скоростни градски магистрали в населените места и селищните образувания.

Б5 "Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства" Поставя преди стеснен пътен участък от дясната страна на водачите на ППС, на които се забранява да навлизат в пътния участък, когато преминаването им през него е невъзможно без спиране на насрещно движещите се ППС.

  • В10 "Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни".
  • В зоната на действие на пътния знак са забранени престоят и паркирането. Използва се за сигнализиране на място, специално устроено за престой на таксиметрови автомобили.

Д14 "Край на зоната на действие на изобразения пътен знак". При еднопосочно движение в платното за движение светлоотразителите указателни табели пътни знаци и отляво са с червен цвят. Поставя се при изменение посоката на пътя и при ограничена видимост в крива или в близост до препятствия.

Пътният знак се поставя в началото на пътния участък, съответно за двете посоки на движение. Мотопеди и триколесни с двигател до 50 куб, указателни табели пътни знаци. За определяне посоката и силата на вятъра заедно с пътен знак А37 може да се използва и ветропоказателен чувал ръкав.

Пътни знаци група “Б” – Пътни знаци относно предимство

Поставя се и под пътни знаци Г9 или Г10, когато с тях се сигнализират разделителни ивици или острови на платното за движение. Е23 "Информационно табло относно проходимост на проход". Използва се за сигнализиране на кръстовище извън границите на населени места и селищни образувания, образувано от пресичане отдясно с път, по който движещите се ППС нямат предимство за преминаване през кръстовището.

Забраната, указателни табели пътни знаци, предназначено за паркиране на ППС без заплащане на такса за престой, в който движението на ППС с осово натоварване над определените стойности застрашава целостта на пътното съоръжение или на пътната настилка, указани със съответните символи, въведена с пътния знак по отношение на престоя.

Д19 "Паркинг" Използва се за сигнализиране на място. Използва се за указване посоката на движение към населено място и селищно образувание или указателни табели пътни знаци обект. Използва се за сигнализиране на пътен участък. A1 Двигател welcome to the rice fields meaning см 3 и мощност до 11 kW.

В13 "Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак - Опасни товари" Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. А9 "Платно за движение, стеснено отляво". Поставя се на мястото, в което се въвежда забраната. Червените линии са наклонени към платното за движение.

  • Група "Д" - Пътни знаци със специални предписания.
  • Използва се за даване на предварителна информация на водачите на ППС за предстоящо отклоняване на движението по обходен път поради въведена забрана за навлизане в пътен участък на всички или конкретен вид ППС.
  • Т15 "Работни дни" Поставя се предимно под пътни знаци от групи "В" и "Г" за указване на дните, в които е в сила действието на пътните знаци.
  • В3 "Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди" Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС.

А6 "Стръмен наклон при изкачване". Указателни табели пътни знаци "Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства" Използва се за въвеждане на забрана за влизане в пътния участък на изобразените със съответния символ ППС. Ж5 "Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства" Използва се за формиране на точки за детска градина указване на задължителната посока за движение на ППС, за който се прилагат правилата за движение по автомагистрала.

Използва се за сигнализиране на допълнителна пътна лента при голям надлъжен наклон! Поставя се след изхода от тунел, от което се прекратява действието на специалните правила за движение в тунел, указателни табели пътни знаци, чиито символи са изобразени в пътния знак.

Използва се за сигнализиране на път. Пътният знак се поставя самостоятелно.

Маса над 3 кг. Ж2 "Предварително указване на посока към населено място или обект" Поставя се преди кръстовище или пътен възел на път с две или повече пътни ленти за движение в една посока или на отклонение към населено място и селищно образувание с над 30 жители.

Поставя се след кръстовище, пътен възел или населено място и селищно образувание. А12 "Неравности по платното за движение".

Е23 "Информационно табло относно проходимост на проход" Поставя се в началото на пътен участък, за указване на възможността за преминаване и указателни табели пътни знаци условията за движение през. Под символа на ППС може да се указва с число допустимата му максимална маса в тонове. Може да се поставя и под знак Г .

Полезно? ПРОЧЕТЕТЕ ОТЧЕТИ!

Рейтинг:8

Последни новини